კრების ოქმები

ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის 2017-2020 წლების საქმიანობის ანგარიში

2021 წლის 19 ივნისის საერთო კრების მოკლე მიმოხილვა და არჩევნების შედეგები

2021 წლის არჩევნების შედეგები

კრების ოქმი #3 06.10.2016 წელი

 

 

 

Sandy Web Development